Technische informatie

Eigenschappen

Prefab Strobouw ontwikkelde een stropaneel dat geschikt is als gevel, dak of vloer. De panelen bestaan volledig uit gecertificeerde materialen en zijn wind- en waterdicht. Zo voorkomen we dat er tijdens vervoer, opslag of plaatsing vocht in de stropanelen kan komen. Elke afwerking is mogelijk. Bijvoorbeeld stucwerk, houten gevelbekleding of andere geventileerde gevelbekleding zoals steenstrips.

Met onze uitgewerkte standaarddetails of basis van de SBR-referentiedetails ontwerpt en bouwt u eenvoudig een woning of pand met Prefab Strobouw panelen. U kunt de standaarddetails opvragen via onderstaand telefoonnummer of het contactformulier.

 • Rc = 8,2 m2K/W bij dikte 391 mm
 • Rc = 6,8 m2K/W bij dikte 331 mm
 • Rc = 5,6 m2K/W bij dikte 301 mm
 • Rc =4,7 m2K/W bij dikte 251 mm
 • λstro = 0,043 W/mK
 • λplaat = 0,09 W/mK
 • Gewicht casco element: 65 kg/m2
 • Geluidswering: 40 – 50 dB
 • Warmteopslag: 2 kJ/kgK
 • Classificatie brandeigenschappen Agepanplaat: D-s1, do
 • Classificatie brandeigenschappen leembouwplaat: A1
 • Dampdoorlatendheid stro: μ = 2
 • Dampdoorlatendheid plaatwerk: μ = 11
 • Milieuklasse 1A

Alle achterliggende certificaten van de eigenschappen zijn op te vragen bij Prefab Strobouw.


Kwaliteitsborging

Meting vochtgehalte

Om te garanderen dat het stro altijd droog in de elementen gaat, meten we regelmatig de vochtigheid van het stro. We leggen de metingen vast in ons systeem voor kwaliteitsborging. We verwerken het stro alleen als de vochtigheid 18% of lager is.

Meting dichtheid

Het inblazen van stro gaat onder gecontroleerde omstandigheden. De druk die de machine levert is altijd hetzelfde. Als extra kwaliteitscontrole meten we de dichtheid van het stro ook na het vullen. Hierdoor kunnen we de isolatiewaarde en zetting garanderen.


Maatvoering

Breedte minimaal: 200 mm
Breedte maximaal: 6000 mm
Dikte: 391 mm, 331 mm, 301 mm, 251 mm
Hoogte: variabel

Het Prefab Strobouw element is ook verkrijgbaar met leemstuc aan één zijde. Hierdoor is het mogelijk om direct op het stro te stucen.


Onderzoeken

In de omliggende landen werden al meerdere brandproeven uitgevoerd. Hieronder tonen we een video van een brandproef in Duitsland naar aanleiding van de bouw van een strobouw kantoor van vijf verdiepingen.

Naast brandproeven deden verschillende universiteiten in Europa (oa Universität Kassel, University of Bath, Technische Universität Wien) onderzoek naar isolatiewaardes, thermisch gedrag, vochtgehalte, akoestiek en luchtdichtheid.


Algemene voorwaarden

Op onze leveringen zijn algemene voorwaarden van toepassingen. Lees en download de algemene voorwaarden hier: Algemene voorwaarden.